חזרה
2004 - מפגש בני המושב ש... מפגש בני המושב שנולדו לפני קום המדינה לקראת שנת ה-70 למושב 2004 - מפגש בני המושב שנולדו לפני קום המדינה לקראת שנת ה-70 למושב קרא עוד

חזרה עריכה
תגובות
הוספת תגובה חדשה
הוספת תגובה

התגובה נשלחה בהצלחה

אישור
רבקה כץ
לפני 5 שנים
רוני הר זהב/ויינרב ציפי יפעת קולטון
רבקה כץ
לפני 5 שנים
טובה בן זאב/אייל אילן הרועה
רבקה כץ
לפני 5 שנים
לאה הר זהב טובה בן זאב/ אייל
רבקה כץ
לפני 5 שנים
לאה הר זהב, טובה בן זאב/אייל
רבקה כץ
לפני 5 שנים
מימין: לאה הר זהב, ניצה פליישר/אריאל,איתקה קליינמן/פאר, רבקה אבנשטיין/כץ...
מימין: לאה הר זהב, ניצה פליישר/אריאל,איתקה קליינמן/פאר, רבקה אבנשטיין/כץ
רבקה כץ
לפני 5 שנים
רבקה כץ
לפני 5 שנים
דודיק קליינמן/אגמון מנחה את המפגש.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: נאוה שוכמן/סביר, ניצה פליישר/אריאל, הניה קובלסקי/רוזנר.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: הניה קובלסקי /רוזנר, איתקה קליינמן/פאר, לאה הר זהב, טובה בן זאב/אייל, אילן הרועה, שרה בלילה/יצהר, יגאלה גלר/הלמן....
משמאל: הניה קובלסקי /רוזנר, איתקה קליינמן/פאר, לאה הר זהב, טובה בן זאב/אייל, אילן הרועה, שרה בלילה/יצהר, יגאלה גלר/הלמן.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: מלכה קדם, ישראל דבורסקי, יהודה קולטון, צביקה שוכמן, רוני הר זהב/ ויינרב, חנה רבינא/אגמון, ברנד מרקוביץ, נאוה שוכמ...
משמאל: מלכה קדם, ישראל דבורסקי, יהודה קולטון, צביקה שוכמן, רוני הר זהב/ ויינרב, חנה רבינא/אגמון, ברנד מרקוביץ, נאוה שוכמן.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: צביקה שוכמן, רוני הר זהב/ויינרב, חנה רבינא/אגמון, ברנד מרקוביץ, נאוה שוכמן/סביר, ניצה פליישר/אריאל, הניה קובלסקי/...
משמאל: צביקה שוכמן, רוני הר זהב/ויינרב, חנה רבינא/אגמון, ברנד מרקוביץ, נאוה שוכמן/סביר, ניצה פליישר/אריאל, הניה קובלסקי/רוזנר, איתקה קליינמן/פאר, לאה הר זהב, טובה בן זאב/אייל.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: יהודה קולטון, צביקה שוכמן, ישראל דבורסקי, לימור יצהר.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
יעקב לירמן/לימור
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: נאוה שוכמן/סביר, יגאלה גלר/הנדל.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: חנה רבינא/אגמון, שרה בלילה/יצהר, הניה קובלסקי/רוזנר.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: שרה בלילה/יצהר, מלכה קדם, איתקה קליינמן/פאר.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: הניה קובלסקי/רוזנר, מלכה קדם, איתקה קליינמן/פאר.
רבקה כץ
לפני 5 שנים
משמאל: צביקה שוכמן, יהודה קולטון.