הועלו לאחרונה
ציוני דרך
בנייה ופיתוח
אנשים
קהילה וקליטה
חגים ואירועים מיוחדים
חינוך ותרבות
חקלאות וענפי משק
הועלו לאחרונה
1948 טוראי אמתי אברהם ז"ל (אלברט)
1948 רב"ט סטרומואסר אבשלום ז"ל
1948 רב"ט סטרומואסר
1948 טוראי אמיתי אברהם ז"ל
1947 חורשת האורנים עי בית העם לזכרה של ינטל
1947 יוסקה הרועה היה מומחה לגידול עיזים
1947 בית העם
1946 דוד אגמון (קלינמן) : אחת המכות שירדה עלינו בנוסף למחלות ברפת ובלול, הייתה פרשת הגנבות.
1946 קבוצת הגפירים בצופית ביניהם: שלישי מימין מנחם בראון, דב שוכמן, צבי הר-זהב. עומד משאמל מנחם קנטור (המפקד).
1946 מאיר לירמן ברפת
1945 אניית המעפילים "ברל כצנלסון"
1945 חברים במושב נפרדים מירמיהורבינא בצאתו לשליחות באירופה
1945 בית העם לזיכרה של טניה
1944 עובדים במשק
1944 אהרון הפטמן חורש עם הקטרפילר
1943 מזכרונותיו של יצחק קנטור ושרה בלילה / יצהר
1941 זכרונותיה של שרה בלילה / יצהר
1941 צביקה מורשטיין על החמור
1941 הדור השני
1941 ילדי בית הספר בצופית. מימין עומד מנהל ביה"ס,-נפתלי לרנר-נאור. משמאל המורה שושנה. בין הילדים: השלישיה- אלה, עדינה וצביקה לירמן,, אביבה ואברהם גלר, נחום קנטור, צמח שפירא, ישראל דבורסקי דודי קלינמן.
1941 זכרונותיו של יצחק קנטור
1941 ילדי בית הספר מגיעים לצופית רכובים על חמור
1943
1942 חיטה
1942 שעורה
1942 בקיה- שימשה למאכל חיות המשק.
1942 שתיל תפוח אדמה
1938 "זו היתה חוויה. בבת אחת הבית הואר בכמה נורות"
1938 חיבור הבתים לחשמל
1938 שנתיים לעלייה על הקרקע
1938 "השירותים היו בחוץ ובלילה היו צריכים לצאת מהבית, הפחד היה עצום בגלל כל הגניבות"
1938 "הלימודים היו לאור מנורת נפט משום שלא היו בנמצא 4 לירות לחבר את הבית לעמוד החשמל בחוץ"
1936 "בלי מים אין חיים" - מפעל המים
1940 משקל ביצים
1940 ארגז להובלת ויצוא ביצים
1940 תבניות ביצים
1940 אחיקם בן זאב מספר על המשק
1940 זכרונות מענף הביצים והלול, מאת שרה בלילה / יצהר
1939 עצי אזדרכת בכניסה למושב
1939 מחסן התערובת
1939 חנה אגמון/רבינא על רקע היצרנייה
1938 פנחס ספיר, היה שר האוצר השלישי של ישראל
1937 נפתח גן ילדים בבית משפחת רבינא, הגננת הראשונה ציפורה
1937 ראשיתה של ברכת המים בחבית פח גדולה שהוצבה על עמודים ועד להפיכת לסמל היישבו ושימושה כעמדת תצפית
1937 חבית המים הראשונה
1937 הכביש כיום 2018
1937
1935 אבן פינה למושב עובדים "גן חיים" מעבודה שכירה במושבה להתיישבות
1935 טקס הנחת אבן הפינה למושב
1935 מייסדי גן חיים
1930 הובלת הפרי הקטוף בעגלות על מסילה, לבית האריזה בפרדס.
1930 חברי הקבוצה בפרדס גן חיים ביניהם: חנה וחיים הפטמן, מרדכי בלילה, יצחק קנטור, יהושע סובול, נחום קנטור
1930 הפועלים הראשוניםבפרדס גן חיים, ביניהם: משה קצ'רינסקי, דב הוכמן, מרדכי בלילה, זאב שולמן, מרדכי דבורסקי, דב שוכמן, זאב אפשרטיין, מאיר לירמן, צבי רבינא, אברהם בן זאב, זאב אפטר.
1936 שותפים לקואופרטיב
1936 מתוך הפרוטוקול של מפעל המים כ"ס
1936 חופרים את הבאר הראשונה בגן חיים
1936 חפירות לבאר המים בגן חיים
1936 הילדים במעמד העלייה לקרקע
1936 העלייה לקרקע
2013 תצלום אויר - מבט על
1980 שכונת בנים
1980 תרבות ונוער: ספורט, חגים, אירועים, תנועות נוער ועוד
1950 ענפי המשק: פרדס, סילו, תות, לול, רפת, פרחים עוד
1949 התרחבות המושב
1930 הווי החיים בפרדס גן חיים
1950 משק מעורב
2011 שיכון בנים
2011 עץ הזית בכיכר
2005 תמונה קבוצתית - תושבי גן חיים בשנת השבעים למושב
2005 מוזיאון גן חיים וארכיון
2005 מוזאון גן חיים
2005 הסרת לוט - גבעת המייסדים
1981 קבוצת הכדורעף של גן חיים צופית
2014 טקס יום העצמאות
2014 חגיגות יום העצמאות
1981
1950 התחלת המשק 1949 זילברמן ציפורה
1950 ציפי וחנה גולדנברג בלול
1950 על כדי החלב ברחוב החרוב סנדר דוד
1950 מאיר לירמן ברפת
1950 חצר אופיינית משק קולטון
1950 יוסי אביבה ואילן ברש ברפת בחצר בית חיים ברש
2000 חלת דבש
1980 חממת ציפורן של מורשטיין שונות ה- 80
2014 שתילה
2014 שותלים במרחב הציבורי
1930 שלישיה נולדה לנוניה ומאיר לירמן ולאחותם הבכורה משמרית
2000 גידול פרחים
2000
2000
2000 גידולי פרחים
2000
2000
2000
2000
2000
1980 דוד סנדר בחממת גיפסנית
1980 זיו ודן קדרי ליד הכוורות בשדה
1980 תותים
1980 רנה ואי תן אורזים תות
1980 עבודה בשדות התות שנות ה- 80 מלכה פורמן
1950 רנה אורזת חצילים
1950 אהרון על קטרפילר שקיבל מקקל
1950 קילוף בוטנים של כל מש קלינמן על המרפסת בערב לקראת הזריעה
1950 פרדס מינקוב
1940 לול תרנגולות נודד של מש בראון
1949 צוות בית האריזה
1985 מופע חמישים בקהילה
2014 טקס שבועות
2014 חוגגים שבועות
2015 טקס שבועות
2015 ריקוד, שבועות
2015 משיכת חבל, שבועות
2015 חג שבועות
2015 התינוקות שנולדו בשנת 2015
1954 זילברמן 1955
1954 השקיית פרדס צעיר
1954 צבי זילברמן בקטיף
1954 יצהר
1949 קורס אריזה שהתקיים בבית האריזה
1949 בית אריזה בפרדס גן חיים על עצים שמיועדים לתבות פרי
1954 הפרדס בימים הראשונים
1971 בפרדס של פורמן
2016 יום העליה לקרקע, 81 לגן חיים
2016 יום העליה לקרקע, 81 לגן חיים
2016 יום העליה לקרקע, 81 לגן חיים
2016 יום העליה לקרקע, 81 לגן חיים
2016 יום העליה לקרקע, 81 לגן חיים
1928 בריכת פרדס גן חיים
1948 מכתב שכתב ישעיהו קנטור, לידידו אהרון אמיתי, בו הוא מבשר לו את הידיעה הנוראה מכל
1948 אברהם, בן צפורה ואהרון נולד בארה"ב בד' אייר תרפ"ד, 8/5/1924 יחידות: הגדוד השביעי - "באר שבע" נפל בקרב בכבוש אשדוד בכ"ה אייר תש"ח, 3/6/1948 מקום נפילה: אשדוד נקבר בגבעתיים - נחלת יצחק בן 24 בנפלו
1948 קורות חייו של אברהם ז"ל
1937 שלבים ראשונים בבניית בריכת המים
1936 מבנה הבאר הראשונה שהתייבשה
1935 הבתים הראשונים
1928 חיים ויצמן היה נשיא ההסתדרות הציונות יזם רכישת אדמות והקמת חוות פרדסים
1928 הקשר בין פרדס גן חיים למושב גן חיים
2016 רבקה כץ וצוות הארכיונאים בגן חיים
2016 נחים ומתרווחים
1944 הספרייה וחדר ההנצחה
1944 הספרייה הראשונה בגן חיים
1935 טקס הנחת אבן הפינה למושב
1944 במשקים קיימים: מטילדה ונתן פיש, דורי וצבי הר זהב, חנה ויוחנן ריינס
1944 הוקמה הספרייה בניהולה של רחל שוכמן
1943 קליטת 2 משפחות חדשות: רחל ונפתלי לרנר- נאור, גיטה ויוסף אבנשטיין.
1942 זריעת תפוחי אדמה כאספקה לצבא הבריטי
1944 התרחבות המושב, רכישת אדמה וקליטת שש משפחות חדשות
1945 נפטרה טניה קנטור. נקברה ביישוב צופית
1949 שלוש משפחות ממשמר השלושה הצטרפו למושב: פליישר, שטרומווסר ופלוטניק
1947 ינטל רוזנשטיין נפטרה
1947 בניית בית העם
1940 נפתח מחסן ביצים ביצרנייה
1939 ינואר 1939: ניטעה שדרת איזדרכת לאורך כביש הכניסה למושב
1937 בניית בריכת המים על יד מפעל המים
1937 סלילת כביש כפר סבא - רמת הכובש
1937 שינוי השם מ"ארגון גן חיים" ל- "מושב גן חיים"
1937 נפתח גן ילדים בבית משפחת רבינא. הגננת ציפורה
1938 המשך בניית הבתים הראשונים
1939 נבנה צריף למחסן התערובת- "היצרנייה"
1938 10.8.1938 - החבר פנחס קוזלובסקי (ספיר) התקבל כחבר אך לא מימש חברותו.
1952 רכישת טרקטור ומשאית למושב
1954 רכישת 300 דונם פרדס מהרכוש הנטוש
1948 חללי מלחמת השחרור. במלחמת השחרור נפל אברהם אמיתי בן המושב ואבשלום שטרומווסר, שמשפחתו הגיעה לאחר מכן למושב
1928 פרדס גן חיים
1948 אברהם אמיתי ז"ל
1948 תחנת שידור של ההגנה
1947 כ"ט בנובמבר 1947
1945 ההפעלה- העלייה הבלתי לגאלית
1946 ביטחון והגנה בטרם מדינה
2016 ביקור ארכיונאי דרום השרון
1951 המושב הגיע ל - 60 נחלות
1941 חינוך ובית ספר
1947 משפחת הרועה - שולרגמינדר, הצטרפה למושב
1955 סלילת כביש גישה למושב
1949 ניטעה חורשה ע"י בית העם לזכרה של ינטל רוזנשטיין
1949 נפתחה הצרכנייה בבאר הראשונה ונסגרה חנות ויינר
1951 נבנה מחסן התערובת בתוספת צרכנייה ומחלבה
1949 25.4.1949 - חגיגות בר מצווה למושב בהשתתפות השחקן מאיר מרגלית
1936 התקשרות בחוזה עם מפעל המים בכפר סבא
1936 חפירת הבאר הראשונה
1949 חגיגת קבלת העולים החדשים למושב 30.04.1949
1949 40 משפחות של עולים חדשים הגיעו למושב
1949 משפחת קולטון הגיעה למושב
1930 קבוצת עובדים מקימה את ארגון גן חיים
1930 הולדת השלישייה לבית לירמן: עדינה, אלה וצביקה
1971 הפרדס של פורמן
2016 81 למושב, יום העלייה לקרקע
1930 החיים בפרדס גן חיים
1951 נפטרה רחל שוכמן
2013 נוף גן חיים
1944 קבלת ילדי פליטים בבתי החברים
1944 השלמת חיבור המושב לרשת החשמל
1944 קליטת 6 משפחות חדשות במשקים חדשים: ציפורה ואהרון אמיתי, חיה ושלום רוזמוטר, אסתר ודב הוכמן.
1935 המייסדים
1942 זריעת 50 דונם חיטה, 50 דונם שעורה, 120 דונם בקיה בשטח משותף
1943 המטוס של אנדרוס- מפקד הכוחות הפולנים שלחמו בארץ, נוחת נחיתת אונס בשדות המושב
1943 רכישת 90 דונם אדמה להרחבת הישוב
1949 בית האריזה
2015 חג שבועות
1980 תרבות ונוער שנות השמונים
2011 נוף גן חיים
2005 שנת ה 70 למושב
1980 שיכוני בנים - שנות השמונים
1935 התחלת בניית בתי המושב
1936 העלייה לקרקע - 1 במאי 1936
1935 טקס הנחת אבן הפינה והקמת המושב 25.08.1935, כ"ו באב תרצ"ה
2014 יום העצמאות
1981 כדורעף שנות ה 80
1940 ענף הביצים והלול
1985 חג החמישים
2014 חג שבועות
1980 ענפי חקלאות - שנות השמונים
2000 חקלאות - שנות ה 2000
1950 ענפי חקלאות - שנות החמישים
2014 ט"ו בשבט
1945 ירמיהו רבינא נשלח לטפל בפליטים היהודים באירופה

גן חיים - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1951
1952
1953
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2017
2018
1953
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2017
2018
dfgdfgdfg