הועלו לאחרונה
ציוני דרך
בנייה ופיתוח
אנשים
קהילה וקליטה
חגים ואירועים מיוחדים
חינוך ותרבות
חקלאות וענפי משק
הועלו לאחרונה
1950 חברי המושב החלו לפתח משק חקלאי בנוסף לעבודות שלהם
1950 הבאר הראשונה
1948 עדותה של פנינה גרייף שהיתה אלחוטאית במושב- חלק ב'
1948 עדותה של פנינה גרייף שהיתה אלחוטאית במושב- חלק א'
1945 פנחס נאור על "ליל ההורדה". המעפילים הגיעו באותו הלילה לגן חיים ע"י בראון ויעקב גלר
2016 שולחן ט"ו בשבט
2016 שולחן ט"ו בשבט
2016 פתיחת המוזיאון בארכיון
2016 הקהל בטקס
2016 פתיחת תצוגת הקבע של הכלים החקלאיים. ארילן הרועה והנכדים
2016 נטיעת עצי הדר ע"י ותיקי המושב
2016 חשיפת שלט של שימור אתרים . בתמונה דר' דלג'ו ראש המועצה, טל בן נון משימור אתרים וחנה זילברמן נציגת הארכיון
2015 תחרויות היתוליות בהמשך
2015 האירוע נפתח בטקס מסרותי
2015 משחקי ידידות באירוע
2015 חנוכת המגרש לאחר שיפוץ, במעמד ראש המועצה
2015 פעילות קבוצתית תחרותית בגבעת המייסדים.
2015 היום החל בשתילה באתרים שונים במושב.
2015 שוק איכרים כדי לתמוך בחקלאי האזור נפתח שוק איכרים במועדון
2015 השלטים מספרים את סיפור המושב
2015 התושבים בטקס חנוכת השלטים
2015 המוזיאון הוקדש לזכרם של יוסק'ה ובתיה הרועה.
2015 החבר אילן הרועה תרם למושב את אוסף החפצים והכלים שאסף וצבר במשך שנים רבות
2015 מוזיאון הבאר הראשונה - חגיגיות ה 80
2015 שוק איכרים
2015 ט"ו בשבט
2015 חשיפת 6 שלטים ברח' התמר - בחנוכה
2016 ט"ו בשבט בסימן 80 למושב
2015 חג השבועות למרגלות גבעת המייסדים
1949 חבריי ההכשרה שהיו במחנה "העוגן" יצאו וייסדו את קיבוץ –העוגן
2015 פתיחת מגרש הקטרגל

גן חיים - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1951
1952
1953
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2017
2018
1953
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2017
2018
dfgdfgdfg